warcraft 3 TFT + ROC, warcraft III,

Replaysowa strzałka Polskie Centrum Replayów - top
Replay Tygodnia / Best Replay
Nie ma żadnych replayów spełniających te wymogi.

Stealth Bot

StealthBot

Znalazłem ostatnio trochę czasu, który poświęciłem na zaktualizowanie mojego wcześniejszego artykułu o StealthBot. Teraz zawiera on wiele więcej informacji i myślę że przyda się większej liczbie osób. Miłej lektury!

Instalacja

Najpierw ściągamy instalkę do naszego bota z [www.stealthbot.net]  klikamy na zakładkę „Get StealthBot”! Instalujemy go w wybranym przez nas folderze.

Po instalacji wchodzimy na stronę [http://www.berzerkerweb.com/index.php?act=downloads&c=Random] i ściągamy „ New StealtBot Installer”. Po ściągnięciu plik kopiujemy do folderu z botem, zastępując nim jego poprzednika (może się zdarzyć, że po ściągnięciu jego nazwa może być inna niż odpowiednika w folderze wtedy zmieniamy ją aby były takie same). Na tym się kończy sama instalacja.

Errors

Wszystkie niżej wymienione rodzaje błędów są spowodowane źle zaktualizowanym botem bądź niedziałającym serwerem:

* Version Check Failed
o [BNET] Version check failed!
[BNET] BNLS has not been updated yet, or you experienced an error. Try connecting again.

* Bad Product Version
o [BNLS] Error! Bad product version.

* BNLS Error 10022 (not the run-time error)
o [BNLS] Error 10022: Socket not bound, invalid address or listen is not invoked prior to accept

* BNLS Error 10053/10054
o [BNLS] Error 10053: Connection is aborted due to timeout or other failure
[BNLS] The BNLS server has terminated your connection.
o [BNLS] Error 10054: The connection is reset by remote side
[BNLS] The BNLS server has terminated your connection.

* BNLS Error 10060/10061
o [BNLS] Error 10060: The attempt to connect timed out
[BNLS] The server took too long to respond to your computer. The BNLS server appears to be unreachable at this time.
o [BNLS] Error 10061: Connection if forcefully rejected
[BNLS] The server you're connecting to is currently down. The BNLS server appears to be down at this time. Please keep trying, or wait an hour or so and try again.

* BNLS Error 11001/11004
o [BNLS] Error 11001: Authoritative answer: Host not found
[BNLS] Your computer is unable to contact the BNLS servers.
o [BNLS] Error 11004: Valid name, no data record of requested type
[BNLS] Your computer is unable to contact the BNLS servers.

* Version disabled (mostly stuck at "[BNET] Checking version...")
o This version of StealthBot has been disabled.
Please visit www.stealthbot.net for more information and to download an updated version.
If you are receiving this message in error, please check your firewall settings, especially programs such as Norton Internet Security. NIS is notorious for blocking the connection to the BNLS server.
 

Konfiguracja

Otwieramy naszego bota i wchodzimy w settings>edit files>config file

Pod [main] wpisujemy

SetBNLSServer=NAZWA SERVERA

Serwery: ( podaje kilka bo różnie bywa z ich działaniem)

Hdx.JBLS.org

JBLS.org

NotALoafer.jbls.org

notaloafer.com

Na końcu [main] dodajemy 2 linie

WAR3Verbyte=15

W3XPVerbyte=15

Zapisujemy zmiany i wyłączmy okienko

 

Przechodzimy do settings>bot settings Ukaże nam się okienko:

SB1

 

 

Jeśli podamy nick i hasło takie jak mamy na Bnet, to bot otworzy się na naszym koncie.

Dla W3 Wybieramy grę Warcraft potem dodatek Frozen Throne (lub tylko Regin of Chaos zależy kto na jakiej wersji gra) Następnie wpisujemy cd-key.

Przechodzimy do następnej części konfiguracji w general settings radzę odznaczyć opcję

Show join/leave notification odpowiada ona za wypisywanie nam szczegółowych info o osobach dołączających i opuszczających kanał. Jeśli ilość osób wchodzi na kanał przeszkadza nam to w śledzeniu rozmowy,  a cały ekran zasypuje się informacjami.

Great message to wiadomość którą otrzyma każdy użytkownik wchodzący na kanał.

Pisanie tych wiadomości wymaga pewnych wiadomości ponieważ wyświetlane w niej wiadomości są zmienne. Żeby nie wprowadzać zamętu na kanale włączamy opcje whisper (szeptanie) by wiadomość otrzymywały tylko dołączające osoby, a nie wszystkie znajdujące się na kanale.

Poniżej wyjaśnione są zmienne

Wiec możemy napisać np. taką wiadomość:

Witaj! Znajdujesz się na kanale %c twój ping to %p ms Dziś jest %d %t

Idle message to wiadomość która wyświetla się co pewien wyznaczony przez nas czas. Jeśli na początku tej wiadomości wpiszemy /me to zostanie ona napisana kolorem szarym. Przykład: /me dziś o 18 tur na kanale 1234

Zmienne:

Komendy

Teraz przechodzimy do sedna sprawy czyli do komend - wchodzimy w „bot>custom command editor”

Wybieramy „New” potem „rename selected” i wpisujemy nazwę komendy (ale bez kropki) np. cw w „actions” to take wpisujemy tekst który się wyświetli po wpisaniu komendy np. W najbliższą cw w środę o 20

Powinniśmy utworzyć komendę .cmd, która wypisuje użytkownikom wszystkie dostępne komendy jaki zrobiliśmy (oczywiście musimy je wpisac w „actions to take”)

W ten sposób dodajemy inne komendy (oprócz .pingme)

Aby komendy bota typu .pingme .whoami czy .mp3 działały musimy im nadać 0 access (termin wyjaśniony w next dziale)

Wchodzimy do settings>edit files>access/flags i pod wpisujemy np.: (podam takie jakie ja wpisałem)

pingme=0
mp3=0
time=0
roll=0
say=0
uptime=0
whoami=0
flip=0
allseen=0
quote=0
flip=0

 

Banowanie użytkowników - aby banować użytkowników na danym kanale musimy być shamem lub mieć operatora kanału. Wchodzimy w opcje bot settings>moderation

Ban warIII peons – wtedy bot będzie banował z kanału wszystkich dołączających peonów

LavelBans - minimalny lvl który potrzebujemy do przebywania na kanale

LavelBan massage - wysyła info do użytkownika ze został zbanowamy

 

style="font-size: 14.0pt">Moderowanie kanału

StealthBot oferuje wiele opcji dzięki którym możemy moderować swój kanał. Bot rozumie kilkadziesiąt różnych poleceń, szczegółowo opisanych poniżej, Każdemu z nich przypisany jest pewien poziom dostępu (access) do bota w granicach od 0 do. Najprostsze i najczęściej używane polecenia wymagają niskiego accessa, poważne polecenia administracyjne wymagają accessów na poziomie 80, 90 czy nawet 100.


Nowego użytkownika dodajemy poprzez  Bot>Userlist Manager. Wyświetla nam się okienko:

Miejsca w które wpisujemy wartości to odpowiednio: konto użytkownika, jego poziom dostępu (10-100) oraz flaga.

style="font-family: Times New Roman"> 

Polecenia bota style="font-weight:normal">(trochę tego jest xD)

POZIOM DOSTĘPU 0 (dla wszystkich)

!inbox - brak aliasów: To polecenie nie podlega zmianie, niezależnie od wybranego triggera będzie to zawsze !inbox. Polecenie to wyświetla wiadomość, jaką przez bota wysłała użytkownikowi inna osoba.

POZIOM DOSTĘPU 20

.find - alias .whois <konto>: Wyświetla poziom dostępu określonego użytkownika,
.about - alias .ver: Wyświetla informacje o używanej wersji bota,
.server - brak aliasów: Wyświetla informacje o serwerze z którym aktualnie połączony jest bot,
.add <konto> <poziom dostępu> <flaga> - alias .set: Dodaje użytkownika (<konto>) do listy osób mogących wydawać polecenia botu, przez podanie poziomu dostępu użytkownika (<access> wartość od 10 do 998) lub flagi (<flaga> wartości od A do Z),
.whoami - brak aliasów: Wyświetla poziom dostępu osoby wydającej polecenie,
.cq - brak aliasów: Czyści kolejkę poleceń oczekujących na wykonanie. Komenda ta jest przydatna gdy bot zostanie zapchany poleceniami i nie reaguje na kolejne komendy.
.designated - brak aliasów: Wyświetla osobę po raz ostatni wyznaczoną na kolejnego operatora kanału poleceniem designate,
.flip - brak aliasów: Rzuca monetę (heads - orzeł, tails - reszka),
.findflag <flaga> - alias .findatts: Wyświetla listę użytkowników posiadających określoną flagę,
.roll - brak aliasów: Losowo generuje liczbę z przedziału 0-100,
.roll <liczba> - brak aliasów: Losowo generuje liczbę z zakresu od 0 do podanej liczby.

POZIOM DOSTĘPU 40

.time - brak aliasów: Wyświetla aktualny czas oraz datę na komputerze użytkownika,
?trigger - brak aliasów: Wyświetla aktualnie ustalony trigger,
.pingme - alias .getping: Zwraca ping osoby wydającej polecenie.

POZIOM DOSTĘPU 50

.say <wiadomość> - brak aliasów: Powtarza podaną wiadomość na kanale,
.shout <wiadomość> - brak aliasów: Powtarza podaną wiadomość na kanale wielkimi literami,
.ignore <konto> - alias .ign: Wycisza wskazanego użytkownika (wycisza na koncie bota, nie koncie użytkownika, który wydał polecenie),
.unignore <konto> - brak aliasów: Przywraca (usuwa wyciszenie) wskazanego użytkownika,
.addquote <cytat> - brak aliasów: Dodaje określony cytat do listy cytatów bota,
.quote - brak aliasów: Wyświetla losowy cytat z pliku quotes.txt,
.away - brak aliasów: Włącza tryb zaraz wracam,
.back - brak aliasów: Wyłącza tryb zaraz wracam,
.ping <konto> - brak aliasów: Zwraca ping podanej osoby,
.uptime - brak aliasów: Wyświetla czas od ostatniego resetu komputera na którym zainstalowany jest bot oraz czas od połączenia z Battle.netem,
.mp3 - brak aliasów: Wyświetla aktualnie odtwarzany utwór w Winampie (wersja 2.9 i wcześniejsze Winampa)
.mail <konto> <wiadomość> - brak aliasów: Wysyła wiadomość do określonego użytkownika (wiadomość przesyłana jest przez bota, adresat wiadomości zostanie powiadomiony o nieprzeczytanej wiadomości gdy wejdzie na kanał).
.vote <czas> - brak aliasów: Rozpoczyna głosowanie trwające określony czas (w sekundach).
.voteban <konto> - brak aliasów: Rozpoczyna trzydziestosekundowe głosowanie o bana dla określonej osoby. Jeśli wynik głosowania będzie pozytywny, wskazana osoba zostanie zbanowana.
.votekick <konto> - brak aliasów: Rozpoczyna trzydziestosekundowe głosowanie o kicka dla określonej osoby. Jeśli wynik głosowania będzie pozytywny, wskazana osoba zostanie wykopana z kanału.
.tally - brak aliasów: Wyświetla stan bieżącego głosowania.
.info <konto> - brak aliasów: Wyświetla wszystkie dostępne informacje o podanym użytkowniku: odkąd przebywa na kanale, gra przez którą się łączy, ping oraz flagi.
.scq - brak aliasów: Czyści kolejkę bota bez żadnych dodatkowych informacji.
.expand <tekst> - brak aliasów: Dodaje odstęp między każdą literę podanego tekstu.
.where - brak aliasów: Szepcze do użytkownika nazwę kanału, na którym aktualnie znajduje się bot.

POZIOM DOSTĘPU 60

.kick <konto> <wiadomość> - brak aliasów: Wykopuje określoną osobę z kanału opcjonalnie podając powód określony w części <wiadomość>. Dozwolone są tutaj wieloznaczniki ("*").
.ban <konto> <wiadomość> - brak aliasów: Banuje określoną osobę na kanale opcjonalnie podając powód określony w części <wiadomość>. Dozwolone są tutaj wieloznaczniki ("*").
.unban <konto> - brak aliasów: Usuwa bana określonej osobie.
.lastwhisper - brak aliasów: Wyświetla konto osoby, która ostatni raz szeptała do bota.
.define <pojęcie> - alias .def: Wprowadza definicję określonego pojęcia.
.fadd <konto> - brak aliasów: dodaje wskazaną osobę do listy przyjaciół bota.
.frem <konto> - brak aliasów: Usuwa konto z listy przyjaciół bota.
.bancount - brak aliasów: Zwraca liczbę zbanowanych osób od ostatniego wejścia bota na kanał.
.allseen - brak aliasów: Zwraca konta ostatnich 15 osób, które weszły na kanał.
.levelbans - brak aliasów: Wyświetla aktualny stan opcji levelbanów (banowania na podstawie poziomów) w Warcrafcie III.
.d2levelbans - brak aliasów: Wyświetla aktualny stan opcji levelbanów (banowania na podstawie poziomów) w Diablo 2.
.tagcheck <wyrażenie> - brak aliasów: Zwraca wszystkie tagbany pasujęce do określonego wyrażenia.

POZIOM DOSTĘPU 70

.shitlist <user> - alias .pban, shitadd: Dodaje użytkownika do shitlisty.
.shitlist - brak aliasów: Wyświetla listę użytkowników dodanych do shitlisty.
.shitdel <konto> - brak aliasów: Usuwa użytkownika z shitlisty.
.safeadd <konto> - alias .safelist: Dodaje użytkownika, bądź określony tag, do safelisty.
.safedel <konto> - brak aliasów: Usuwa użytkownika z safelisty.
.safelist - brak aliasów: Wyświetla listę użytkowników dodanych do safelisty.
.tagbans - brak aliasów: Wyświetla listę tagbanów.
.tagadd <tag> - alias .tagban, .addtag: Dodaje taga do listy tagbanów.
.tagdel - brak aliasów: Usuwa taga z listy tagbanów.
.protect on/off - brak aliasów: Włęcza lub wyłącza Ochronę kanału, wszyscy użytkownicy przebywający na kanale, lub na niego wchodzący, którzy nie znajdują się na safeliście lub przyznany im poziom dostępu jest niższy niż 20, zostają zbanowani.
.mimic <konto> - brak aliasów: Powtarza każdy tekst określonej osoby.
.nomimic - brak aliasów: Wyłącza powtarzanie tekstu włączone poleceniem .mimic.
.check <konto> - brak aliasów: Sprawdza w monitorze użytkowników czy podana osoba jest połączona z Battle.netem.
.online - brak aliasów: Wypisuje z listy monitora użytkowników osoby będące połączone z Battle.netem.
.monitor <konto> - brak aliasów: Dodaje określoną osobę do monitora użytkowników.
.unmonitor <konto> - brak aliasów: Usuwa określoną osobę z monitora użytkowników.

(Komendy Użytkowników)

.cmdadd <wymagany dostęp> <nazwa komendy> <polecenia do wykonania> - alias .addcmd: Dodaje nowę Komendę Użytkownika.
.cmddel <nazwa komendy> - alias .delcmd: Usuwa podaną Komendę Użytkownika.
.cmdlist - alias .listcmds: Wypisuje wszystkie Komendy Użytkownika i wymagane przez nich poziomy dostępu.

(Phrasebany)

.plist - alias .phrases: Wyświetla litę zabronionych wyrażeń.
.padd <wyrażenie> - alias .addphrase: Dodaje nowe zabronione wyrażenie do listy phrasebanów.
.pdel <wyrażenie> - alias .delphrase: Usuwa określone zabronione wyrażenie z listy phrasebanów.
.phrasebans on/off/status - brak aliasów: Włącza, wyłącza lub wyświetla stan phrasebanów.
.pon / .poff - brak aliasów: Włącza/wyłącza phrasebany (to samo, co .phrasebans on/off).
.pstatus - brak aliasów: Wyświetla stan phrasebanów (to samo, co .phrasebans status).
.ipban <konto> - brak aliasów: IPbanuje określonego użytkownika (NIE jest to wbrew nazwie ban na adres IP).
.unipban <konto> - brak aliasów: Usuwa IPbana określonej osobie.
.ipbans on/off/status - brak aliasów: Włącza, wyłącza lub pokazuje stan IPbanów.
.banned - brak aliasów: Wyświetla listę zbanowanych użytkowników.
.setpmsg <wiadomość> - brak aliasów: Wyświetla wiadomość wyświetlaną użytkownikom gdy włączona jest Ochrona kanału.
.notify <konto> - brak aliasów: Sprawdza Monitorem użytkowników kiedy określona osoba połączy się z Battle.netem.
.denotify <konto> - brak aliasów: Wyłącza powiadamianie o połączeniu określonej osoby z Battle.netem włączone poleceniem .notify.
.mmail <flaga> <wiadomość> - brak aliasów: Wysyła określoną wiadomość do wszystkich użytkowników posiadających wskazaną flagę.
.mmail <poziom dostępu> <wiadomość> - brak aliasów: Wysyła określoną wiadomość do wszystkich użytkowników posiadających wskazany poziom dostępu.

POZIOM DOSTĘPU 80

.reconnect - brak aliasów: Rozłącza bota, poczym po chwili łączy go z Battle.netem ponownie.
des <konto> - alias .designate: Wyznacza określoną osobę jako następnego operatora kanału poleceniem designate.
.rejoin - brak aliasów: Bot opuszcza i natychmiastowo wraca na kanał.
.settrigger <trigger> - brak aliasów: Wyznacza nowy trigger.
.igpriv / .unigpriv - brak aliasów: Włącza battle.netowe polecenia "/o igpriv" (ignoruje szepty od osób nie dodanych do listy przyjaciół) i "/o unigpriv" (wyłącza ignorowanie szeptów od osób nie dodanych do listy przyjaciół). Nie używaj tej opcji jeśli nie wiesz dokładnie do czego ona służy!
.rem <konto> - brak aliasów: Usuwa użytkownika z listy dostępowej.
.next - brak aliasów: Odtwarza kolejny utwór w Winampie (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.stop - brak aliasów: Zatrzymuje Winampa (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.play - brak aliasów: Wznawia odtwarzanie utworu w Winampie (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.play <numer utworu> - brak aliasów: Odtwarza utwór o określonym numerze (wszystkie wersje oprócz 3.x).
Obie komendy .play posiadają wyłączone odpowiedzi aby uniknąć spamu.
.play <nazwa utworu> - brak aliasów: Odtwarza utwór o określonej nazwie (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.setvol <głośność> - brak aliasów: Zmienia głośność w zakresie 0-100 (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.fos - brak aliasów: Zatrzymuje z wygaszaniem aktualny utwór (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.pause - brak aliasów: włącza pauzę w Winampie (wszystkie wersje oprócz 3.x).
.sethome <kanał> - brak aliasów: Wskazuje domowy kanał bota.
.idle on/off - brak aliasów: włącza/wyłącza automatyczne wiadomości

 

.setidle <wiadomość> - brak aliasów: Ustala treść automatycznej wiadomości.
.idletype [quote, mp3, uptime, msg/message] - brak aliasów: Zmienia rodzaj automatycznej wiadomości (quote - losowy cytat z listy cytatów, mp3 - aktualnie odtwarzany utwór w Winampie, uptime - rezultat polecenia .uptime, msg/message - wiadomość określona poleceniem .setidle).
.idletime <minuty> - brak aliasów: Zmienia czas pomiędzy wyświetlaniem automatycznych wiadomości.
.block <konto> - brak aliasów: Jeśli filtrowanie wiadomości jest włączone, blokuje wiadomości od określonego użytkownika. Dozwolone są tutaj wieloznaczniki ("*").
.filter <wiadomość> - brak aliasów: Jeśli filtrowanie wiadomości jest włączone, wiadomości zawierajęce określoną frazę będą blokowane.
.whispercmds - brak aliasów: Ustala czy odpowiedzi na polecenia będą szeptane do użytkownika czy wyświetlane na kanale. Jeśli opcja ta jest włączona, to wywołanie polecenia wyłączy ją i na odwrót.
.profile <konto> - brak aliasów: Wyświetla profil wskazanego użytkownika przebywającego na kanale. UWAGA: Jeśli profil użytkownika jest dłuższy niż jedna linia, nie będzie on wyświetlony. Jeśli natomiast jest bardzo długi spowoduje on ROZŁĄCZENIE BOTA!
.greet <wiadomość> - brak aliasów: Zmienia wiadomość powitalną.
.greet off - brak aliasów: wyłącza wiadomości powitalne.
.levelban <poziom> - brak aliasów: Ustala (lub wyłącza całkowicie) aktualny poziom banowania na podstawie poziomów w Warcrafcie III.
.d2levelban <poziom> - brak aliasów: Ustala (lub wyłącza całkowicie) aktualny poziom banowania na podstawie poziomów w Diablo 2.
.clist - alias .clientbans, .cbans: Wyświetla aktualne clientbany.
.cadd <klient> - alias .addclient: Dodaje określonego klienta do listy clientbanów.
.cdel <klient> - alias .delclient: Usuwa określonego klienta z listy clientbanów.
.koy on/off - brak aliasów: Włącza/wyłącza opcję automatycznego kopania użytkowników gdy piszą oni WIELKIMI LITERAMI.
.plugban on/off/status - brak aliasów: Włącza, wyłącza, wyświetla stan plugbanów (banowania użytkowników z włączoną opcja UDP plug).
.useitunes - brak aliasów: Zmienia program do którego wysyłane będą polecenia .play, .stop, .next, .back/.prev i .pause z Winampa na iTunes.
.usewinamp - brak aliasów: Zmienia program do którego wysyłane będą polecenia .play, .stop, .next, .back/.prev i .pause z iTunes na Winampa.

POZIOM DOSTĘPU 90

.join <kanał> - brak aliasów: Zmienia aktualny kanał bota.
.home - alias .joinhome: Zmienia aktualny kanał bota na kanał domowy.
.resign - brak aliasów: Bot zrzeka się operatora kanału.
.setname <konto> - brak aliasów: Zmienia konto przez które bot łączy się z Battle.netem.
.setpass <hasło> - brak aliasów: Zmienia hasło do aktualnie używanego przez bota konta (polecenie nie zmienia hasła konta na Battle.necie, ale hasło, jakiego bot używa do łączenia z Battle.netem).
.setserver <serwer> - brak aliasów: Zmienia serwer z jakim łączy się bot.
.setkey <cd-key> - brak aliasów: Zmienia aktualnie używany cd-key, spacje i myślniki są automatycznie pomijane.
.setexpkey <cd-key> - brak aliasów: Zmienia aktualnie używany cdkey do rozszerzeń gier (D2:LoD i W3:TFT), spacje i myślniki są automatycznie pomijane.
.quiettime on/off/status - alias .qt: Włącza, wyłącza lub wyświetla stan opcji QuietTime (banowanie każdego użytkownika piszącego na kanale i nie będącego dodanym do safelisty).
.giveup <konto> - alias .op: Wskazuje nowego operatora poleceniem designate, następnie zrzeka się swojego operatora.
.readfile <nazwa pliku> - brak aliasów: Wyświetla na kanale zawartość określonego pliku (plik musi znajdować się w folderze bota).
.chpw <argumenty> - brak aliasów: Opcje kanału na hasło, argumenty to:
.chpw on <hasło> - włącza kanał na hasło i ustala określone hasło. Jeśli dostępny czas na podanie hasła nie został zmieniony, używane jest standardowe 30 sekund.
.chpw off/kill - wyłącza opcję kanału na hasło i czyści aktualnie używane hasło.
.chpw delay <wartość> - Ustala dostępny dla użytkowników czas na podanie hasła zanim zostaną zbanowani (w sekundach).
.chpw info - Wyświetla aktualnie używane hasło.
.ib <argumenty> - alias .idlebans: Opcje idlebans, argumenty to:
.ib on - Włączenie idlebanów. Jeśli czas braku aktywności nie został zmieniony, używane jest standardowe 400 sekund
.ib off - wyłącza idlebany.
.ib delay <wartość> - Ustala maksymalny czas braku aktywności, po upływie którego użytkownik będzie banowany.
.ib status - Wyświetla aktualny stan idlebanów.
.ib kick on/off - Ustala czy użytkownik ma byę kopany (on) czy banowany (off).
.cb <nazwa kanału> - alias .sweepban: Banuje każdego użytkownika na określonym kanale.
.cs <nazwa kanału> - alias .sweepsquelch: Wycisza i IPbanuje każdego użytkownika na określonym kanale.
.setmotd <wiadomość> - brak aliasów: Ustala wiadomość dnia na kanałach klanowych Warcrafta III.
.invite <konto> - brak aliasów: Zaprasza do klanu w Warcrafcie III określoną osobę.
.clan private/public        - alias .c.priv/.c.pub: Zmienia stan kanału klanowego w Warcrafcie III na prywatny (wejść mogą jedynie członkowie klanu)/publiczny (każda osoba może wejść).
.peonban on/off/status - brak aliasów: włącza, wyłącza lub wyświetla stan banowania graczy Warcrafta III z ikonką Peona.
.exile <konto> <wiadomość> - brak aliasów: Dodaje użytkownika do shitlisty, a następnie IPbanuje go.
.unexile <konto> - brak aliasów: Usuwa efekty polecenia .exile.
.clearbanlist - alias .cbl: Czyści listę zbanowanych użytkowników. Przydatne przy problemach z omijaniem banów.

POZIOM DOSTĘPU 100

.quit - brak aliasów: Wyłącza bota.
.locktext - brak aliasów: Blokuje okno chata.
.epf on/off/status - alias .floodmode: Włącza, wyłącza lub wyświetla stan opcji Emergency Floodbot Protection (Awaryjna Ochrona Antyfloodowa). Wyjaśnienie polecenia znaleźć można w innym miejscu readme.
.loadwinamp - brak aliasów: Próbuje otworzyć Winampa z domyślnego katalogu (C:\Program Files\Winamp\winamp.exe) lub z katalogu określonego przez dodanie linii WinampPath= w sekcji [Other] w pliku config.ini.

 To już koniec artykułu. W razie problemów pisać, a ja będę próbował wam pomóc. GL&HF

Opracowany przez MaTi018

Zamieścił: CyklOP, dnia: 22:37:25, Sunday 28. January 2007

Komentarze:

1: MaTi, Moderator
[07:09:55, Monday 29. January 2007] , Zgłoś do moderacji

2: Hala
[17:45:07, Tuesday 30. January 2007] , Zgłoś do moderacji

3: MaTi, Moderator
[18:07:26, Tuesday 30. January 2007] , Zgłoś do moderacji

4: Hala
[18:56:40, Tuesday 30. January 2007] , Zgłoś do moderacji

[22:54:46, Tuesday 30. January 2007] , Zgłoś do moderacji

6: MaTi, Moderator
[15:14:51, Wednesday 31. January 2007] , Zgłoś do moderacji

[15:24:48, Wednesday 31. January 2007] , Zgłoś do moderacji

8: RoSs
[22:18:07, Saturday 03. February 2007] , Zgłoś do moderacji
[10:27:39] [BNLS] Connecting...
[10:27:39] [BNLS] Connected!
[10:27:39] [BNLS] Authorized!
[10:27:39] [BNET] Connecting...
[10:27:39] [BNET] Connected!
[10:27:40] [BNET] Checking version...
[10:27:41] [BNET] Client version accepted!
[10:27:41] [BNET] Sending login information...
[10:27:42] [BNET] Login error - invalid password.
[10:27:42] All connections closed.

Teraz jest cos takiego //

// zedytowany przez RoSs dnia 2007-02-04 09:40:20

9: MaTi, Moderator
[07:39:13, Monday 05. February 2007] , Zgłoś do moderacji

10: tadel
[23:50:53, Saturday 17. February 2007] , Zgłoś do moderacji

11: Yuma
[11:43:50, Wednesday 21. March 2007] , Zgłoś do moderacji

12: veS
[08:05:01, Saturday 24. March 2007] , Zgłoś do moderacji
pomoge ci ... www.stealthbot.net -> forum -> technical support ... masz wszystko dokladnie opisane

13: MaTi, Moderator
[14:14:17, Sunday 25. March 2007] , Zgłoś do moderacji

14: Yuma
[18:44:44, Thursday 29. March 2007] , Zgłoś do moderacji
Po angielsku ale masz opisane ;/ ale ja sie nie znam ;(

15: MaTi, Moderator
[21:23:22, Friday 30. March 2007] , Zgłoś do moderacji

[21:39:29, Wednesday 16. May 2007] , Zgłoś do moderacji

17: MaTi, Moderator
[22:16:24, Monday 21. May 2007] , Zgłoś do moderacji

18: Kwaki
[17:04:39, Wednesday 23. May 2007] , Zgłoś do moderacji

19: MaTi, Moderator
[13:19:20, Saturday 26. May 2007] , Zgłoś do moderacji

20: BaWoL
[10:47:30, Saturday 14. July 2007] , Zgłoś do moderacji
[10:56:35] [BNLS] Error 10060: The attempt to connect timed out
[10:56:35] [BNLS] The server took too long to respond to your computer. The BNLS server appears to be unreachable at this time. Please check back in an hour or two, or configure local hashing. (For more information regarding local hashing, visit www.stealthbot.net.)od dluzszego czasu juz to mam a predzej bot chodzil swietnie ,,, moze ktos cos poradzi?

21: MaTi, Moderator
[10:59:23, Wednesday 18. July 2007] , Zgłoś do moderacji

22: iBu
[15:32:24, Monday 22. October 2007] , Zgłoś do moderacji

23: MaTi, Moderator
[19:00:39, Monday 22. October 2007] , Zgłoś do moderacji

24: iBu
[20:05:37, Monday 22. October 2007] , Zgłoś do moderacji

25: MaTi, Moderator
[21:50:53, Monday 22. October 2007] , Zgłoś do moderacji

26: iBu
[08:50:38, Tuesday 23. October 2007] , Zgłoś do moderacji
k THX za pomoc.

27: MaTi, Moderator
[18:53:01, Tuesday 23. October 2007] , Zgłoś do moderacji

[14:29:55, Sunday 11. November 2007] , Zgłoś do moderacji
[14:34:14] All connections closed.
[14:34:14] [BNLS] Error 11004: Valid name, no data record of requested type
[14:34:14] [BNLS] Your computer is unable to contact the BNLS servers.
[14:34:14] All connections closed.
[14:34:15] [BNLS] Error 11004: Valid name, no data record of requested type
[14:34:15] [BNLS] Your computer is having DNS resolution issues. No more reconnection will occur. Please try connecting again in 15-30 minutes, or contact your Internet Service Provider.
co mam z tym zrobic??

29: MaTi, Moderator
[21:55:40, Sunday 11. November 2007] , Zgłoś do moderacji

[23:33:19, Sunday 11. November 2007] , Zgłoś do moderacji
jezeli mozesz to daj gg plz

31: MaTi, Moderator
[17:11:03, Monday 12. November 2007] , Zgłoś do moderacji
6272556

32: frag
[20:57:54, Monday 27. April 2009] , Zgłoś do moderacji
U mnie pisze ze nie moze sie podlaczyc pod ten server.Cos jest nie tak ? Prosze o pomoc.
----
Dlaczego u mnie nie ma cofinga od zainstalowania stealth bota ? -.-

[15:28:05, Sunday 31. May 2009] , Zgłoś do moderacji

[14:24:01, Wednesday 24. June 2009] , Zgłoś do moderacji
[BNET] Version check failed!
[BNET] BNLS has not been updated yet, or you experienced an error. Try connecting again.

moj blad. prosze o pomoc ! GG: 11591293
Kieyds mi dzialalo poprawnie
----
na serverze alendar.no-ip.org caly czas pisze ze
[BNET] Checking version..

Więcej?

Chcesz znaleźć informacje na konkretny temat? Przejrzyj hasła, których najczęściej dotyczą dodane ostatnio nowości! WC3L, TURNIEJ, WCG, NETWARS, LCW, WORLD CYBER GAMES, TERROR, DOTA, GRUBBY, MYM, PALADYN, WYWIAD, REPPACK, WARCRAFT, BLIZZARD, MOON, PORADNIK, POL-TEAM, BIOT, POLSKA, ESL, KONKURS, LIGA, WORLD ELITE, FUZJA, NGL-ONE, ENC, NGL, TOD, TDEL, SPQR, SLH, MOUZ, PGS, TOUR, GFO, WILQ, BRONZE, KODE5, WILDA, PATCH, TEAM FIGHTING, LADDER, REPREZENTACJA, SILVER, HEADSHOT, EXTREME MASTERS, HEYAH, FLY100%, VOODOO, LYN, KUJA, BIOHAZARD-TEAM, BVG, WICKED, ESWC, ALMOST, TH000, ACIS, KWAKI, CYKLOP, SHOW, KLIMO, REPLAYPACK, INCUP, CLAN BASE, HOORAI, SASE, ELIMINACJE, FINAłY, FNATIC, POLTEAM, SHOWMATCH, WCG 2006, IEST, SRS, FINAł, CYBERSPORT, WE.EU, PLD, SKY, PRAE, REMIND, JAGR, CASIN, LAN, REPLAYS.PL, CHALLENGE, ANIMATOR, 2007, BATTLENET, CARMAC, HAPPY, NATIONS, STARCRAFT, PEDAL, KONKURSIWO, W3ARENA

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone,
kopiowanie tylko za zgodą właściciela.
2003/2007 by: CyklOP, Muzami, Julas [ Mapa Strony ]
Replayów w bazie: 19538 Kont użytkowników: 11428

Pomysł, oskryptowanie, administracja: CyklOP [jak kupić zagraniczne akcje] [Jak wypełnić W-8BEN] [Jak tanio wymienić walutę] [deutschtests]
Design: Muzami, art w topie strony nadesłał Z4buZa
Skrypt obsługujacy replaye: Juliusz 'Julas' Gonera [ Replay Parser ]
Wykonano w czasie 0.47209000587463 sekund