warcraft 3 TFT + ROC, warcraft III,

Replaysowa strzałka Polskie Centrum Replayów - top
Replay Tygodnia / Best Replay
Nie ma żadnych replayów spełniających te wymogi.

Opcje rejestru Warcraft III

Dla kompletności podaję wszystkie klucze rejestru jakie znalazłem, na wypadek gdyby ktoś się zastanawiał, czy ta konkretna opcja daje coś ciekawego. Wszystkie klucze to REG_DWORD albo REG_SZ, czyli liczby albo ciągi znaków - na wypadek gdyby ktoś chciał edytować i się nad tym zastanawiał.

1. Sekcja związana z wyświetlaniem obrazu.


a)Na początek opcje dublujące się z dostępnymi z poziomu gry:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\reswidth - Rozdzielczość pozioma gry

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\resheight - Rozdzielczość pionowa gry

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\colordepth - Głębia kolorów gry (16 lub 32-bity)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\refreshrate - Częstotliwość odświeżania obrazu

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\gamma - Gamma intra (w przybliżeniu jasność)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\modeldetail - Poziom detali dla modeli (opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\animquality - Jakość animacji (opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\texquality - Jakość tekstur (opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\miplevel - Poziom szczegółowości mipmap (opcja jak w menu gry).

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\particles - Efekty cząsteczkowe (opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\lights - Szczegółowość oświetlenia (opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\unitshadows - Cienie jednostek (opcja jak w menu gry).

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\occlusion - Trudno dostrzec, czy to coś robi i jaki jest wpływ na wydajność. Co to jest w teorii można znaleźć na google(opcja jak w menu gry)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\spellfilter - Poziom detali czarów (opcja jak w menu gry)


b)Teraz kilka opcji niedostępnych normalnie:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\adapter - Prawdopodobnie numer karty graficznej w systemie, albo adapter powiązany z wyświetlaniem intra.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\cinematicrefresh - Częstotliwość odświeżania obrazu w intrze (oddzielne ustawienie niż dla gry, bo może być to inna rozdzielczość)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\cinematicbpp - Głębia kolorów intra (16-bit, 32-bit)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\cinematicwidth - Rozdzielczość pozioma intra

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\cinematicheight - Rozdzielczość pionowa intra

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\lockfb - Lock frame buffer. Może poprawić kompatybilność z niektórymi programami lub wydajność - nie zaobserwowałem jednak żadnych efektów nawet na starej karcie gf2mx. Być może coś daje w przypadku grafik zintegrowanych? Nie jestem również pewien, czy to daje cokolwiek poza intrem. Wyszukując tą nazwę na google można znaleźć informację, że pomogła komuś z nową kartą i Windows Vista, w przypadku pływającego kursora.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\texcolordepth - Głębia kolorów tekstur (16-bit, 32-bit). w teorii może wpłynąć na wydajność kosztem jakości obrazu, ale w praktyce nie powinna mieć większego znaczenia.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\maxfps - Maksymalne fps. Prawdopodobnie dotyczy tylko intra, a nie samej gry.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video\cinematicoverrides - Nie byłem w stanie określić co ta opcja daje.


2. Sekcja związana z obsługą muzyki i dźwięków.


a) Opcje dublujące dostępne z poziomu gry

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\provider - Wybór sterownika dźwięku

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\positional - Włączenie efektów 3d

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\environmental - Włączenie dźwięków środowiska (zwierzątka w tle - np. żabki, pluskanie ryb)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\music- Włączenie muzyki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\musicvolume - Głośność muzyki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\sfx - Włączenie efektów dźwiękowych

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\sfxvolume - Głośność efektów dźwiękowych

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\ambient - Włączenie dźwięków tła (wiaterek itp.)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\movement- Włączenie dźwięków ruchu (stąpanie jednostek)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\unit - Włączenie głosów jednostek

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\subtitles
- włączenie napisów


b) Opcje niedostępne normalnie:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\nomidi - związana z dźwiękiem midi, czyli fragmentami muzyki tworzonej z sampli. Nie jest pewne, czy to w ogóle jest używane, bo ścieżki dźwiękowe w Warcraft III są w formacie mp3.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\softwaremidi - Prawdopodobnie włącza emulację midi

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\nosoundwarn - Wyłącza ostrzeżenie o braku karty dźwiękowej na starcie gry - przydatne, gdy komunikat się pojawia z różnych powodów, a dźwięk nas nie interesuje (np. bardzo stara karta dźwiękowa, albo brak karty na wirtualnym komputerze VMWare).

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Sound\donotusewaveout - wyłączenie użycia standardowego wyjścia dźwiękowego. Być może poprawia to kompatybilność z jakąś kartą dźwiękową, lub po prostu wyłącza dźwięk w przypadku niekompatybilności.


3. Opcje dotyczące rozgrywki


a) Dostępne z poziomu gry:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\gamespeed - Domyślna szybkość gry (zazwyczaj "fast")

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\mousescroll - Zmiana szybkość przewijania mapy przy pomocy myszki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\mousescrolldisable - Wyłącza przewijanie mapy myszką

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\keyscroll - Zmiana szybkość przewijania mapy przy pomocy klawiatury

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\tooltips - Dodatkowe wskazówki podczas gry (wydaje mi się, że tylko podczas kampanii)

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\healthbars - Włącza paski zdrowia nad jednostkami i budynkami

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\formations - Włącza formację przy poruszaniu grupą jednostek

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\fomationtoggle - Włącza przełączanie formacji przy pomocy trzymania ALT

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\netgameport - Port używany do rozgrywek sieciowych

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\ammtype - Ustawienie battle.net. ostatni typ rozgrywki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\ammstyles - Ustawienie battle.net. Ostatni typ rozgrywki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\ammmapprefs - Ustawienie battle.net. Odznaczone mapy

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\ammmaphashes - Ustawienie battle.net. Sumy kontrolne map

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\ammrace - Ustawienie battle.net. Ostatnio grana rasa

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\customfilter - Ustawienie battle.net. Ostatnio używany filtr we własnej grze

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\custommask - Ustawienie battle.net. Ostatnio używana maska we własnej grze

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\allyFilter - Kolory sojuszniczych/wrogich jednostek

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\creepFilter - Przełącza widoczność creepów

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\terrainFilter - Przełącza widoczność terenu

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\subgrouporder - Określa czy aktywny jest klawisz przełączania podgrup

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\customkeys - Korzystanie z customkeys.txt

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\autosaveReplay - Włącza automatyczne zachowywanie powtórki

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\String\userbnet - Nazwa użytkownika wpisanego w okienku wejścia na Battle.Net

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\String\userlocal - Nazwa użytkownika wpisanego w okienku wejścia do gier LAN

Ostatnio używane mapy (single player, lan, battle.net):
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\skirmish_V0
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\skirmish_V1
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\lan_V0
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\lan_V1
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\battlenet_V0
HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Map\batlenet_V1

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\campaignprofile - Profil używany do grania kampanii

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\chatsupport - Opcja jak w menu gry, włącza czcionki zagraniczne


b) niedostępne normalnie:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\herobar - Wyłącza pasek z bohaterami (portrety po lewej u góry). U mnie zostaje tylko taka poświata, a sam portret jest przezroczysty.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\inputsprocket - Nieudokumentowana opcja. Być może coś z joystickiem?

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\multiboardon - Nieudokumentowana opcja, nie mam pojęcia do czego służy

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay\schedrace - Nieudokumentowana opcja, j.w.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\seenintromovie - Opca pozwalająca wyłączyć intro. Przydatne jeśli jest problem z kodekami, a nie da się uruchomić gry. Trzeba ustawić tu jedynkę i pozbędziemy się wtedy problemu z kodekami.

Teraz trochę dziwacznych rzeczy:

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\clickedtourn - Kliknięto podczas ostatniej sesji gry w turniej na Battle.Necie

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\clickedclan - Kliknięto podczas ostatniej sesji gry w zakładkę klanów na Battle.Necie

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\clickedladder - Kliknięto podczas ostatniej sesji gry w grę ladder na Battle.Necie

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Misc\clickedad - Kliknięto podczas ostatniej sesji gry w reklamę na Battle.Necie. Jak widać kliknięcia były wystarczająco interesujące, żeby umieścić je w rejestrze. Dość dziwne, biorąc pod uwagę, że nie było takiej potrzeby - oprócz kliknięć na reklamę serwer i tak posiada te informacje.


4. Funkcje ogólne:


HKCU\Software\Blizzard Entertainment\allowlocalfiles - Zezwala na lokalne pliki. Prawdodpodobnie używana do testowania gry przez programistów.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\internal - j.w.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gfx Fullscreen - Uruchamia grę na pełnym ekranie lub w oknie. To samo co war3.exe -window.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gfx SwTNL - Włącza programowe TNL (część obliczeń przerzucona z karty graficznej na CPU). Ustawienie tu jedynki daje to samo co war3.exe -swtnl.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gfx OpenGL - Włącza OpenGL (zamiast domyślnego DirectX). Może poprawić kompatybilność podobnie jak SwTNL, ale jest szybsze. Jeśli działa ta opcja, to powinna być preferowana nad SwTNL. Oczywiście DirectX jest preferowany ponad SwTNL i OpenGL. To samo co war3.exe -opengl.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Battle.net Gateways - Informacje o bramkach Battle.Net - strefy czasowe i język.

HKCU\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\InstallPath - Ścieżka do folderu, gdzie zainstalowany jest Warcraft III. Brak tego klucza powoduje błąd przy instalowaniu patcha.


Podsumowanie:


Jak widać przydatny jest InstallPath (poprawia błąd z patchem), seenintromovie (wyłącza filmik jeśli są z nim problemy), nosoundwarn (wyłącza irytujące powiadomienie o braku karty dźwiękowej).

Poza tymi opcjami ciekawe jest lockfb (nie wiadomo dokładnie co robi, ale w teorii może pomóc na pływający kursor lub poprawić wydajność), herobar (wyłącza portrety, powiększając nieco pole widzenia kosztem obserwowania pasków zdrowia bohaterów).

Reszta prawdopodobnie nie ma większego wpływu na nic ważnego, w szczególności maxfps podejrzewam, że dotyczy filmików, a nie gry.

Zamieścił: pyton, dnia: 17:14:52, Saturday 14. March 2009

Komentarze:

1: Paz, Redaktor
[19:40:16, Sunday 15. March 2009] 1 , Zgłoś do moderacji
Nic z tego nie rozumiem, ale i tak GJ za robote :D

[22:34:21, Sunday 15. March 2009] , Zgłoś do moderacji

3: pyton, Support
[23:17:23, Sunday 15. March 2009] , Zgłoś do moderacji

[00:49:25, Monday 16. March 2009] , Zgłoś do moderacji

5: pyton, Support
[09:23:33, Monday 16. March 2009] , Zgłoś do moderacji

[16:51:21, Tuesday 17. March 2009] , Zgłoś do moderacji

7: pyton, Support
[21:41:59, Tuesday 17. March 2009] , Zgłoś do moderacji

[17:57:45, Saturday 06. March 2010] , Zgłoś do moderacji
Przydalo sie dzieki

// zaktualizowany przez fenrir dnia 06.03.2010 - 17:58

Więcej?

Chcesz znaleźć informacje na konkretny temat? Przejrzyj hasła, których najczęściej dotyczą dodane ostatnio nowości! WC3L, TURNIEJ, WCG, NETWARS, LCW, WORLD CYBER GAMES, TERROR, DOTA, GRUBBY, MYM, PALADYN, WYWIAD, REPPACK, WARCRAFT, BLIZZARD, MOON, PORADNIK, POL-TEAM, BIOT, POLSKA, ESL, KONKURS, LIGA, WORLD ELITE, FUZJA, NGL-ONE, ENC, NGL, TOD, TDEL, SPQR, SLH, MOUZ, PGS, TOUR, GFO, WILQ, BRONZE, KODE5, WILDA, PATCH, TEAM FIGHTING, LADDER, REPREZENTACJA, SILVER, HEADSHOT, EXTREME MASTERS, HEYAH, FLY100%, VOODOO, LYN, KUJA, BIOHAZARD-TEAM, BVG, WICKED, ESWC, ALMOST, TH000, ACIS, KWAKI, CYKLOP, SHOW, KLIMO, REPLAYPACK, INCUP, CLAN BASE, HOORAI, SASE, ELIMINACJE, FINAłY, FNATIC, POLTEAM, SHOWMATCH, WCG 2006, IEST, SRS, FINAł, CYBERSPORT, WE.EU, PLD, SKY, PRAE, REMIND, JAGR, CASIN, LAN, REPLAYS.PL, CHALLENGE, ANIMATOR, 2007, BATTLENET, CARMAC, HAPPY, NATIONS, STARCRAFT, PEDAL, KONKURSIWO, W3ARENA

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone,
kopiowanie tylko za zgodą właściciela.
2003/2007 by: CyklOP, Muzami, Julas [ Mapa Strony ]
Replayów w bazie: 19538 Kont użytkowników: 11428

Pomysł, oskryptowanie, administracja: CyklOP [jak kupić zagraniczne akcje] [Jak wypełnić W-8BEN] [Jak tanio wymienić walutę] [deutschtests]
Design: Muzami, art w topie strony nadesłał Z4buZa
Skrypt obsługujacy replaye: Juliusz 'Julas' Gonera [ Replay Parser ]
Wykonano w czasie 0.38721799850464 sekund