warcraft 3 TFT + ROC, warcraft III,

Replaysowa strzałka Polskie Centrum Replayów - top
Replay Tygodnia / Best Replay
Nie ma żadnych replayów spełniających te wymogi.

Regulamin Replays.PL

Nieznajomość poniższego regulaminu nie zwalnia od konieczności stosowania się do jego postanowień.

Nadrzędną regulacją zachowań na Replays.pl jest polskie prawo, a także szeroko pojęta netykieta. Replays.pl nie ponosi odpowiedzialność za wypowiedzi użytkowników, jeżeli uraziły one czyjeś uczucia to prosimy o kontakt lub zgłoszenie wypowiedzi do moderacji.

 

Dokładniejsze regulacje zawarte są w poniższych punktach:

I. KONTO
1.1. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania więcej niż jednego konta w serwisie replays.pl.  (100%)
1.2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakładania kont z wulgarnymi lub obraźliwymi Nickami.    (100%)
1.3. Zabronione jest zakładanie nowego konta, gdy poprzednie konto otrzymało bana.   (IP Ban na okres jednego roku a w szczególnych przypadkach Ban dożywotni.)
1.4. Użytkownik może udostępnić konto osobom trzecim, lecz w pełni odpowiada za treść pisaną z swojego konta (X% w zależności od przewinienia)
1.5. Obowiązuje bezwzględny zakaz ingerencji w kod strony, jej skrypty itd. (100%, perm IPBAN)

II. FORUM:

2.1 Zakładanie tematów oraz forma i treść postów w danym wątku.
2.1.1. Przed założeniem nowego tematu na forum należy użyć opcji szukaj w celu uniknięcia duplikacji tematu. (10-20%)
2.1.2. Nazwa nowego tematu powinna mówić odbiorcom, co autor chce przekazać. Pierwszy post powinien dokładnie wyjaśniać sens tematu oraz zawierać fakty i opisy potrzebne do zrozumienia tematu i rozpoczęcia sensownej dyskusji. (10%)
2.1.3. Posty i komentarze powinny być pisane poprawną polszczyzną oraz bez błędów ortograficznych. (10-20%)
2.1.4.Dopuszczalne formy pisowni:
A. Skróty oraz żargon związany z grą.
B. Fragmenty postów w obcym języku, jeśli jest to konieczne.
C. Pisanie postów bez polskich znaków diakrytycznych.
2.1.5.Obowiązuje bezwzględny nakaz zakładania tematów w odpowiednim dziale forum. (20%)
2.1.6.Obowiązuje bezwzględny zakaz zakładania tematów związanych z piractwem komputerowym. (50-100%)
2.1.6.1.Zakaz ten dotyczy w szczególności wszelkich stron torrentowych, z crackami, hackami, warezami.
2.1.7 Obowiązuje bezwzględny zakaz obrażanie innych użytkowników oraz zakładania tematów mogących obrazić inne osoby. (10-100%)
2.1.8. Zabronione jest spamowanie. (10-20%)
2.1.8.1.Poprzez spamowanie rozumie się w szczególności:
A.Pisanie postów nie na temat. (20%)
B.Pisanie postów typu: "ok.", "1st", "Lol", ";-)", "OMG", "EOT" itp. Dopuszczalne jest skracanie wypowiedzi oraz pisanie w/w zwrotów w dłuższych wypowiedziach. Dopuszcza się również pisanie zwrotu "EOT" przez autora tematu – co jest równoznaczne z prośbę o zamknięcie tematu. (10%)
C.Zwroty typu: "Admini dajcie mu %", "% dla tego pana pls" itp. (10%)
D.Pisanie postów w temacie bez przeczytania wcześniejszych wypowiedzi . (20%)
E.Pisanie nic nie wnoszących postów w temacie, w którym problem już został rozwiązany i jest to wyraźnie zaznaczone. (20%)
F.Udzielanie takiej samej odpowiedzi na dany temat, jak we wcześniejszych postach (dopuszczalne jest to w przypadku, gdy odpowiedź udzielona jest w niewielkim odstępie czasowym lub też wyjaśnia dany problem w sposób bardziej szczegółowy/rozbudowany). (10%)
2.1.9 Zakazane są wszelkie próby wyłudzania Cd-keyów na forum. (90-100%)
2.1.10. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakładania tematów związanych z krytyką administratora na forum. (30-50%)
2.1.10.1. Dopuszczalna forma krytyki patrz pkt. 5.3

2.2. Zachowanie na forum.
2.2.1. Obowiązuje bezwzględny zakaz obrażanie w jakiejkolwiek formie administratorów oraz innych użytkowników. (10-100%)
2.2.2. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. (10-50%)
2.2.3. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowokowania w jakiejkolwiek formie administratorów oraz innych użytkowników. (10-80%)
2.2.3.1 Posty prowokacyjne i nie wnoszące nic do dyskusji należy zignorować oraz zgłosić do moderacji.
2.2.4. Nieakceptowanie i zabronione są próba bycia śmiesznym "na siłę" w szczególności chodzi o posty typu: "wstaje , bla bla bla , wchodzę na replays pośmiać się z takich topiców , bla bla bla , idę spać", "#up huhuhu ale jesteś fajny", "nie mam życia" są niedopuszczalne. (10-30%)
2.2.5. Obowiązuje bezwzględny zakaz krytykowania administratorów publicznie. (30-50%)
2.2.5.1. Dopuszczalna forma krytyki patrz pkt. 5.3

III. REPLAYE:

3.1. Dodawanie replayów na stronę.
3.1.1. Podczas dodawania replaya należy wybrać odpowiednią kategorię, w przeciwnym wypadku replay zostanie usunięty. (10%)
3.1.1.1. Dokładny opis kategorii jest umieszczony w miejscu dodawania replayów.
3.1.2. Dodawany replay pochodzący z innej strony musi zawierać w opisie nazwę tejże strony. W przeciwnym wypadku replay zostanie usunięty. (10%)
3.1.3. Bezwzględnie zabronione jest dodawanie gier w których przeciwnikiem jest komputer. (10%)
3.1.4. Bezwzględnie zabronione jest umieszczanie kolejny raz tego samego replaya. (20%)
3.1.5. Bezwzględnie zabronione jest dodawanie gier w celu sprawdzenia APM. (20%)

3.2. Ocenianie, komentowanie i recenzowanie replayów.
3.2.1. Zabronione jest ocenianie i recenzowanie gier, w których brało się udział. (10%)
3.2.2.Oceniać można wyłącznie obejrzane replaye. (10%)
3.2.3. Wystawienie skrajnych ocen (oceny 2/3/9/10) powinno być rzeczowo umotywowane. (20%)
3.2.3.1. Przykład niepoprawnego wyjaśnienia: "daję 2 bo go nie lubię", "daję 10 bo pojechałeś orka" itp.
3.2.3.2. Wyjątkiem od powyższego pkt są replaye z kategorii humorystycznych i edukacyjncyn.
3.2.4. Obowiązuje bezwzględny zakaz obraźliwego komentowania Replayów w stosunku do uczestniczących w nim graczy. (10-100%)
3.2.5. Obowiązuje bezwzględny zakaz obrażanie w jakiejkolwiek formie administratorów oraz innych użytkowników. (10-100%)
3.2.6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. (10-80%)
3.2.7. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowokowania w jakiejkolwiek formie administratorów oraz innych użytkowników.
3.2.7.1. Komentarze prowokacyjne i nie wnoszące nic do dyskusji należy zignorować oraz zgłosić do moderacji.
3.2.8. Nieakceptowanie i zabronione są próba bycia śmiesznym "na siłę" (patrz pkt. 2.2.4). (10-30%)
3.2.9. Zakazane są wszelkie próby wyłudzania Cd-keyów w komentarzach. (90-100%)
3.2.10. Obowiązuje bezwzględny zakaz krytykowania administratorów publicznie. (30-50%)
3.2.10.1. Dopuszczalna forma krytyki patrz pkt. 5.3

IV. UPOMNIENIA – KARY ZA ZŁAMANIE DANEGO PUNKTU REGULAMINU

4.1. Uwagi – dodatkowe informacje, odchylenia od standardów.

4.1.1. Uzyskanie na koncie 100% równoznaczne jest z banem na dane konto na okres 1 miesiąca. Po tym czasie należy zgłosić się do administracji w celu odbanowania konta.
4.1.2. Za każde powtórzenie danego przewinienia otrzymuje się karę pomnożoną przez 2, np. 5 / 10 / 20 / 40 / 80.
4.1.3. Dopuszczalne jest stosowanie upomnień odbiegających od wyżej przedstawionych w okolicznościach uznanych przez administratora za stosowne. W szczególności dotyczy to możliwości dawania niższych upomnień lub odstąpienia od upominania jeśli przewinienie jest o niskiej szeroko pojętej szkodliwości społecznej. W przypadku ukarania powyżej wytycznej musi nastąpić odpowiednie uzasadnienie działania.

V. ADMINISTRATORZY:

5.1. Spis Administratorów i ich funkcji -> link.
5.2. Obowiązki i prawa administratorów.
5.2.1. Administrator ma obowiązek przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu jak każdy zwykły użytkownik strony.
5.2.2. Administrator ma obowiązek stosowania upomnień i kar tak jak przewiduje je regulamin, a w szczególnych przypadkach powinien kierować się wytycznymi z punktu 4.2.3.
5.2.3. Administrator ma prawo w szczególnych i nieprzewidzianych regulaminowo przypadkach podjąć decyzję we własnym zakresie, lub po konsultacjach z innymi członkami kadry. Decyzja powinna być odpowiednio umotywowana i opisana, aby w razie wątpliwości wykazać jej słuszność.
5.2.4. Administrator działający wbrew regulaminowi automatycznie dostaje upomnienie, a gdy sytuacja się powtarza, lub dzieje się to nagminnie jego sprawa zostaje delegowana do kolegium administratorskiego(pkt.5.3), gdzie zostanie podjęta decyzja co do jego dalszej pracy na stronie.

5.3. Zastrzeżenia, uwagi, krytyka względem pracy administratorów.
5.3.1. Zastrzeżenia, uwagi, krytyki względem pracy administratora powinno się składnie i rzeczowo z odpowiednią konstruktywną argumentacją opisać a następnie wysłać na podany adres e-mail -> ADRES (prosimy pamiętać o zmianie [malpa] na @)
5.3.2. Zastrzeżenia, uwagi, krytyki względem pracy administratora rozpatruje Kolegium Administratorskie.

5.4. Kolegium administratorskie.
5.4.1. Skład Kolegium Administratorskiego.
5.4.1.1 Kolegium administratorskie składa się z 4 osób tj. HeadAdmina, Kadrowego, Rzecznika Praw Użytkowników, oraz 1 osoby wybranej z pośród kadry administratorów.
5.4.2. Zadanie Kolegium.
5.4.2.1. Kolegium ma za zadanie rozstrzygać spory między administratorami jaki i administratorami -użytkownikami.
5.4.2.2. Kolegium ma za zadanie rozpatrywać nagany jakie wpływają na prace danego administratora.
5.4.2.3. Kolegium ma za zadanie podejmować wiążące decyzję w punktach 5.3.2.1, 5.3.2.2.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2009r.
6.2. W sprawach wszelkich niejasności oraz kontrowersji ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Administratorom serwisu. Dotyczy to szczególnie sytuacji powyższym regulaminem nieobjętych.

 

0.001. Regulamin nie dotyczy ZaBa ktory moze udzielac upomnien wedle uznania.

Więcej?

Chcesz znaleźć informacje na konkretny temat? Przejrzyj hasła, których najczęściej dotyczą dodane ostatnio nowości! WC3L, TURNIEJ, WCG, NETWARS, LCW, WORLD CYBER GAMES, TERROR, DOTA, GRUBBY, MYM, PALADYN, WYWIAD, REPPACK, WARCRAFT, BLIZZARD, MOON, PORADNIK, POL-TEAM, BIOT, POLSKA, ESL, KONKURS, LIGA, WORLD ELITE, FUZJA, NGL-ONE, ENC, NGL, TOD, TDEL, SPQR, SLH, MOUZ, PGS, TOUR, GFO, WILQ, BRONZE, KODE5, WILDA, PATCH, TEAM FIGHTING, LADDER, REPREZENTACJA, SILVER, HEADSHOT, EXTREME MASTERS, HEYAH, FLY100%, VOODOO, LYN, KUJA, BIOHAZARD-TEAM, BVG, WICKED, ESWC, ALMOST, TH000, ACIS, KWAKI, CYKLOP, SHOW, KLIMO, REPLAYPACK, INCUP, CLAN BASE, HOORAI, SASE, ELIMINACJE, FINAłY, FNATIC, POLTEAM, SHOWMATCH, WCG 2006, IEST, SRS, FINAł, CYBERSPORT, WE.EU, PLD, SKY, PRAE, REMIND, JAGR, CASIN, LAN, REPLAYS.PL, CHALLENGE, ANIMATOR, 2007, BATTLENET, CARMAC, HAPPY, NATIONS, STARCRAFT, PEDAL, KONKURSIWO, W3ARENA

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone,
kopiowanie tylko za zgodą właściciela.
2003/2007 by: CyklOP, Muzami, Julas [ Mapa Strony ]
Replayów w bazie: 19538 Kont użytkowników: 11444

Pomysł, oskryptowanie, administracja: CyklOP [jak kupić zagraniczne akcje] [Jak wypełnić W-8BEN] [Jak tanio wymienić walutę] [deutschtests]
Design: Muzami, art w topie strony nadesłał Z4buZa
Skrypt obsługujacy replaye: Juliusz 'Julas' Gonera [ Replay Parser ]
Wykonano w czasie 0.11660194396973 sekund